Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
130380
Sted- og lokalitetsnummer
110112-220
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 16 x 3,1-4,2 m. 3 m vid sænkning i top. 1/4 af højen mod NØ bortgravet med åbent brud, her en større sten synlig. Foden mod S (på matr.nr. 1b) bortgravet. Græsgroet med blå- bær i ager. Matr.nr. 1b: Høj i skel til matr.nr. 1a af Gyrup, Sønderhaa sogn.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFemhøie [E. nr. 1-5, svarer til sb. 223,222,221,220,219], 1 er overpløiet, 2 huul i Toppen, Sydsiden borte. 3.-4. ligeledes. 5 Overpløiet. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBeskadiget Høj, 13 m. i Tværm., 2.5 h. I Top tilgroet Brud i SØ-NV, 2.5 vidt, 0.7 d. Nordsiden noget afgravet. E. 1877: Gravning i Top. Højene 220-22 ligge græs- og lynggroede paa et udyrket Græsstykke paa Bakkekant, 45 m. l. i N-S, 15 m. br. Mellem Høj 220 og 221 en Afstand af 6 m., mellem 221 og 222 2 m. Paa Grund af den ejendommelige Gruppering ønskedes de fredede, men dette nægtedes af Ejeren. - E. 1877 kalder Højene 219-23 'Femhøje'. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 16 x 3,1-4,2 m. 3 m vid Sænkning i Top. 1/4 af Højen mod NØ bortgravet med aabent Brud, her en større Sten synlig. Foden mod S (paa Matr. Nr. 1 b) bortgravet. Græsgroet med Blaabær i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Som tidligere beskrivelse, men i østsiden en gammel indgravning, ca 2x2,5 m, 1,3 dyb. I hullet er placeret en gammel stolpe. Mod syd ser der ud til at være gravet af højsiden helt ind til kanten af topfladen (2x3x1/2 m). Skaderne er gamle. En sti fører op på højen fra øst. I hjørne af privat have. Mål: 4,2x16x16 m. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Træbevokset høj i have..

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links