Faktaboks

Kommune
Skive Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
180875
Sted- og lokalitetsnummer
130117-72
Anlæg
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langhøj, 2,2 x 10 x 93 m. Den østlige halvdel i N-siden dyr- kes. Flere steder store gravninger i S-siden. N-sidens vest- lige del synes uskadt. Mod V lidt graner. Lyngklædt. I ager. Ørslevkloster sogn, Hald, matr.nr. 28a: Langhøj i skel til Ørum sogn, Nr. Ørum, matr.nr. 3.

Undersøgelseshistorie

1900
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI Skel til Hald By. Langdysse, liggende paa en naturlig Bakke, en Del medtaget og udvisket i Konturen. 93 M. lang, ubestemt Bredde: 9-10 M. Varierende Højde: indtil 2,20 M. ca 20 M. fra Østenden findes et 6 Ms Hul til Bunden. Flere andre Steder ses Beskadigelser, dog af ringere Omfang. Af Randsten ses 1 i Nord og 1 i Syd, dog næppe i oprindeligt Leje. Der findes flere Huller, sandsynligvis efter Sten. Et større Hul (6 M) findes ogsaa i Dyssens Vestende c 10 M. fra Enden, der er afgravet. Længderetningen er omtrent Ø-V. Lynggroet i Hede. Jfr. Fotografi. (Overført fra 130118, sbnr. 62)
1903
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1964
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger på træbevokset højdedegag i ager - også træer på højen.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links