Oversigtsfoto sf Ø
.

Faktaboks

Kommune
Ikast-Brande Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
270859
Sted- og lokalitetsnummer
160601-166
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langhøj, 1,5 x 11 m (N-S) x 20 m (Ø-V). Ujævn overflade efter plantning. Græsgroet i næsten borthugget plantage.

Undersøgelseshistorie

1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLanghøj, 1,5 x 11 (N-S) x 20 m (Ø-V). Ujævn overflade efter plantning. Græsgroet i næsten borthugget plantage.Matrnr. 7e Hedegårde. Langhøj 1,5 x 11 (N-S) x 20 m (Ø-V9. ujævn Overflade. Fredet.
1951
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1997
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJBA 1997: Langhøj, orienteret i Ø-V, 1 m høj set fra N, 1,5 m høj set fra S. Noget ujævn overflade og udvisket højfod. Den østlige halvdel af højen er bortgravet af en grusgrav, der fra øst går ind i højen, ca. 9 m lang og 6-7 m bred, græsgroet i bund, sider delvist græsgroede og et friskere brud i sydsiden, hvortil ses hjulspor. Højrest bevokset med græs, et egetræ, fuglekirkebær- og rønopvækst. I ældre, lille opgivet fyrre/granplantage, præget af tilgroede grusgravshuller både øst og vest for højen. Tilgroet med fuglekirsebær og andet løvtræ/krat og græs. Henlagt halmballer indtil nordlig højfod. Oplag af træpaller og gammelt maskineri SØ for.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links