sf V
.
sf S
.
sf Ø
.

Faktaboks

Kommune
Ikast-Brande Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
270863
Sted- og lokalitetsnummer
160601-63
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Enkeltfund, Jernalder (dateret 375 e.Kr. - 749 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Abildhøj" 3 x 22 m (Ø-V) x 27 m (N-S). Midt på sydsiden en tilgroet hulning (gammel kartoffelkule lavet af nuværende ejers bedstefar) af vest- siden er ca. 3-5 m afgravet og nu dyrket som mark. Lidt flad afgravning midt på vestre side, tilgroet. Lille tilgroet hulning i top. I det hele dog en særdeles velbevaret høj. Græs- og lynggroet, med gyvel og et par tjørn.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAbildhøj overpløjet, intet fundet.[?]
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Abildhøj", 3 x 22 m (Ø-V) x 27 m (N-S). Midt på sydsiden en tilgroet hulning (gammel kartoffelkule lavet af nuværende ejers bedstefar). Af vestsiden er ca. 3-5 m afgravet og nu dyrket mark. Lidt flad afgravning midt på vestre side, tilgroet. Lille tilgroet hulning i top. I det hele dog en særdeles velbevaret høj. Græs-lynggroet med gyvel og et par tjørn.
1951
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1963
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1988
Privat opsamling - Horsens Museum
1988
Genstand registreret i privateje - Horsens Museum
1989
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1989
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHalv orange glasperle fundet i kanten af højen. Yngre germansk jernalder ?. Perlen er af samme form og farve som de i HOM 180 A6 og A8 fundne stykker. (Se også HOM 421-422).
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links