Faktaboks

Kommune
Ikast-Brande Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
270864
Sted- og lokalitetsnummer
160601-66
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Begravelse, uspec undergruppe, Jernalder (dateret 1 e.Kr. - 174 e.Kr.); Urnegrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Storehøj", "Sorthøj" 3 x 16 (N-S) x 27 m (Ø-V). En væsentlig del af nordre halvdel bortgravet. I den bevarede del ses en stor, nu tilgroet ned- gravning ca. 5 m i diam. og ca. 2 m dyb. Græs- og lynggroet i udkant af ager mod vej. (I højen gjort fundet Natm. invent.nr. 19062-67, delvis afbildet i Acta A. XX, 1949, fig. 49-51. Klindt-Jensens afhandl.). (Da vejen syd om højen blev udvidet fandtes ved søndre højfod 2 urner, heraf intet bevaret; meddelt af gdr. Rasmus Høgh).

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Sb. 66-69] Paa den vestlige Del 3 Høje, de to overpløjede [sb. 67 og 68], i den tredje "Storehøj" [sb. 66], der tegner sig 14' h, 138' i Diam, gjordes Fundet 19062-67 i Museet, - Paa den østre del en nedpløjet Høj [sb. 69].
1951
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Storehøj "Sorthøj", 3 x 16 m (N-S) x 27 m (Ø-V). En væsentlig del af nordre halvdel bortgravet. I den bevarede del ses en stor nu tilgroet nedgravning ca. 5 m i diam. og ca. 2 m dyb. Græs-lynggroet i udkant af ager, mod vej. (I højen gjort fundet Natm. Jour. Nr. 19062-67, delvis afbildet i Acta Archaeologica Vol. XX, 1949 fig. 49-51 (Klindt Jensens afh.). (Da vejen syd om højen blev udvidet fandtes ved søndre højfod 2 urner, heraf intet bevaret (meddelt af Gdr. Rasmus Høgh).Høj "Storehøj "Sorthøj". 3 x 16 (N-S) x 27 m (Ø-V). En væsentlig Del af nordre Halvdel bortgravet. Spor efter bred og dyb Nedgravning i Top. Herfra Jærnalderfundet Natm. 19062-67. da Vejen syd om Højen blev udvidet fandtes ved sønde Højfod to Urner, heraf intet bevaret (Meddelt af Gaardejer Rasmus Høgh).
1951
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1998
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2009
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2013
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Urnegrav

Urnegrav, begravelse, hvor de brændte skeletrester er nedlagt i en urne (lerkar). I forhistorisk tid blev urnegrave almindelige i Danmark fra midten af bronzealderen ca. 1100 f.v.t., da gravskikken gradvis ændrede sig fra jordfæste til ligbrænding i takt med udviklingen i det meste af Europa, se urnemarkskultur. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links