Oversigt set fra S
.
Oversigt set fra V
.
Oversigt set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
130390
Sted- og lokalitetsnummer
110110-39
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 2/9 1913, gdr. Poul Vestergaard Pedersen Høj, en af "Langdaashøje", 22 x 3,6-4,7 m. 5 m vid, 1 m dyb sænkning i top med åbning mod SV. Foden afgravet mod N, S og noget mod Ø. En stor sten (randsten?) synlig mod S, en randsten synlig mod Ø. MS mod NV i top.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1913
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1913
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Som tidligere beskrivelse, men den her omtalte store sten i syd er ikke synlig. På nordsiden en 4 m lang, ny kreaturskade 10-20 cm dyb og gående 2,5 m op ad højsiden. Her ses blottet toppen af en stor sten samt af 3 mindre, liggende på række nederst i højsiden. Mod NØ lille kreaturafskrabning v. højfod. Overfladisk kreaturskade omkring fredningssten. Ny aftale: cf. 1303.94. Mål: 4,7x20x20 m. ** Seværdighedsforklaring ** Smukt beliggende højgruppe, velbevaret. Synlig på lang afstand. Bevoksning: 1982: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet er en langhøj der ligger delvist i uopdyrket areal sammen med andre høje og delvist i dyrket mark.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links