Højtop centralt, set mod nordøst
.
Højtop centralt, set mod sydvest
.
Randstenskæde på sydside, set fra sydvest
.

Faktaboks

Kommune
Nyborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
381714
Sted- og lokalitetsnummer
090603-40
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse, 36 x 9,5 m, 1,5 m høj. Randsten: Ø 4, S 20, V 5, N 15.

Undersøgelseshistorie

1917
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1917
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVelbevaret langdysse, 1,4 x 37,5 x 8,5 m., orienteret Ø/V. Højfylden tilsyneladende intakt, ligesom randstensrækkerne på alle 4 sider er næsten helt bevarede, omend med nogle udvæltede sten i begge gavlender. Intet spor af kammer. En nytilplantet skovparcel ligger umiddelbart Ø for højen. Beplantningen (små rødgraner) går så nær til anlægget som 1-2 m. Højen er under stærk tilgroning med ahorn og brombær, som i løbet af få år må formodes at gøre højen helt ufremkommelig og uoverskuelig. Aftalt med skovfoged (navneoplysning på skema), Ravnholt Skovdistrikt, at ulovlig beplantning fjernes inden 1.5.84. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links