Fortidsminde set fra sydvest
.
Fortidsminde set fra nordøst
.
40183 set mod syd
.

Faktaboks

Kommune
Svendborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
40183
Sted- og lokalitetsnummer
090107-3
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse, 8 x 5 m, 1 m høj; 7 randsten ses. Indhak fra vest. Enkelte store træer.

Undersøgelseshistorie

1875
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1875
Privat besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1878
Registrering via historisk dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1917
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFormodet runddysse, gennemskæres af Ø-V forløbende kommunevej. 5 randsten, spredtstående, udgør en halvcirkel omkring den bevarede del af højen, som er ret markant. Intet spor af kammer. Stærkt tilgroet med brom- og hindbær samt mindre træer og buske. Et meget stort træ (mirabel?) midt i højen. Beskrevet i fredningstekst som "langdysse". Såfremt dette skulle være korrekt, kan det kun dreje sig om den nordlige ende af en ca n-S orienteret langhøj. Af øvrige (evt. oppløjede) del af en sådan ses intet spor S for vejen. Mål: 1x9,5x8 m. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2017
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links