Oversigt, set fra SSØ
.
Oversigt, set fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
51348
Sted- og lokalitetsnummer
060104-141
Anlæg
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 10/8 1898. Gdr. Jens Jørgen Jensen. Diplom Afmærkn.: MS 1917, overlærer Tryde. Langhøj, "Rapshøj", 3,5 m høj, 35 m lang i NØ-SV og 24 m bred. Fra NV en tilgroet rende. Træ- og kratbevokset i ager.

Undersøgelseshistorie

1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn mindre Gravhøi tæt bevoxet med Gravtræer (Rapshøi). Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLanghøj, "Rapshøj", 3,5 m h., 35 m l i NØ-SV, 24 m br. Fra NV en tilgroet Rende. Træ- og kratbevokset i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStenhøj i ager. 3 x 15 m NS x 12 m ØV. "Rapshøj" Ø-del let afskåret i NS. 1/3 del af højen afskåret i V og dyb indgravning i N-del. Spor af 1 m bred grøft fører fra NV indtil højmidten. Højen ligger på en naturlig bakke og er afpløjet til alle sider undtagen i S, hvor en del af den gamle høj endnu er bevaret. Spor af flere sten i højens skrænter. Der pløjes i en 30 m NV/SØ x 22 m NØ/SV firkant omkring højen. Højen ligger Nv-ligt her indenfor. Tæt bevoksning med ask, kirsebær. Enkelte egetræer, tjørn, hyld og røn især i N, Ø og S. Tæt underbevoksning af tjørn og brombær ved S og Ø-siden. Lidt hindbær på højens centrale del ellers mest græsklædt. En del marksten i dynge S og Ø for højen. En del gammelt kvas ved Ø og S fod, lidt ved N fod. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links