Oversigt, set fra NØ
.
Oversigt, set fra NV
.
Oversigt, set fra SSØ
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
51347
Sted- og lokalitetsnummer
060104-131
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 3 x 20 m. Ubetydeligt afgravet langs foden. Lille sænk- ning i østsiden. Træ- og kratbevokset i ager.

Undersøgelseshistorie

1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn temmelig omfangsrig, men lav Jordhøi, der er gravet i alle 4 Sider, men Centralgraven maa endnu være ubeskadiget. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 3 x 20 m. Ubetydeligt afgravet langs Foden. Lille Sænkning i Ø-Siden. træ- og Kratbevokset i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj i ager. 3,75 x 20 m. Oprindelig større NV og SV. Siderne virker intakte. Noget ujævn overflade, let affladet mod V. Øverste del af højen nedslidt antagelig p.g.a. kreaturer, således at højen kun ligner en lille høj. Større udgravning, 3 x 3 m i Ø-siden. Kan dog være hul efter stor rodvælter. Udfra brud i V-siden virker højen opbygget af sten. Firkantet sokkel omkring højen p.g.a. afpløjning. Der pløjes i en 25 m ØNØ/VSV x 23 m NNV/SSØ firkant omkring højen. Tæt S for højen løber privatvejen til Kofoedgård. Lidt marksten henligger ved højens Ø fod. Højen er helt dækket af kirsebærbevoksning. Dog relativt åben. Underbevoksning af græs i SØ og Ø-siden. Lidt bevoksning af tjørn, brombær og hyld. Enkel kristtørn tæt Ø for højens top. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links