Oversigt, set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
51346
Sted- og lokalitetsnummer
060104-104
Anlæg
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Helleristning på flad klippe, bestående af skålformede for- dybninger. Klippen er for tiden jorddækket. I krat.

Undersøgelseshistorie

1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Aagaards-Stenen" kaldes en Fladklippe ved en Aa, nær ved Aagaarden. Paa denne Klippeflade, som ligger skraat nedad mod Aaen, er der en Del større og mindre skaalformede Fordybninger. Jeg har om denne, samt om flere andre Helleristningssten sendt særlig Beretning til Direktionen for de antikvariske Mindesmærkers Bevaring. Dr Henry Petersen og Hr Løffler besøgte Stenen og toge en Tegning af den, da de vare herovre.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHelleristning paa Fladklippe, bestaaende af skaalformede Fordybninger. Klippen er for Tiden jorddækket. I Krat.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHelleristning i skov. 2 skåltegn. Midt på klippefremspring. Klippe, 3,5 m NV/SØ x 2 m synligt, skråner mod NV og NØ ned mod Mulebyåen. Ligger tæt Ø for Sognevej. Skåltegnene jorddækkede, måtte frigraves for at kunne iagttages. 2 svage skåltegn midt på klippen ca. 5 cm i dia. 20 cm imellem. ØV klippen viser tegn på erosion. Afskalninger bl.a. omkring skåltegn. P.g.a. stejle skrænter mod Sognebej vil klippen være umulig at holde fri for jord. Cementstens trappe fører fra Sognevej ned til klippen og går over S-lige del af den fremtrædende klippe. Den ikke jorddækkede del af klippen er overgroet af mos og lav.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links