Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
43105
Sted- og lokalitetsnummer
220109-4
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse, 20 m lang i VSV-ØNØ, 8 m bred, 1 m høj. Langs foden huller efter optagne randsten.

Undersøgelseshistorie

1921
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLille Langdysse i Ringenæs Skov, beliggende ca. 100 m. V. for foregaaende, skilt fra den ved en aaben Lykke. 1.00-1.25 m.høj, 18 m. lang i VSV-ØNØ, 8 m. bred. I søndre Langside ligger endnu 12 smaa Randsten paa Plads, i nordre 8, i v.Ende 5, i ø. 6. Desuden ligger adskillige større Sten spredt omkring i nærheden. Faa m. fra Østenden ses i Højens Midte det øverste af nogle Sten, vistnok hidhørende fra et i Jorden skjult Kammer. Ligeledes skimtes i Højens Midte det øverste af Sten, vel af et Kammer. I Vestenden og midt i n. Langside flere Afgravninger. Bevoxet med høj Bøg. - Egnet til Undersøgelse. - Fotografi Pl.I Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
1921
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1923
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøjens sten sprængt til skærver.
1923
Beskadigelse/hærværk - Museet på Sønderborg Slot
1923
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg Slot
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 20 m lang i vsv-ønø, 8 m bred, 1 m høj. Langs foden huller efter optagne randsten.
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSom beskrevet. Langhøjssign. på skovkort. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
1990
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links