anlægget set fra SSØ
.
den nordlige del af anlægget, set fra SV
.
den sydlige del af anlægget, set fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
382314
Sted- og lokalitetsnummer
040406-24
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Dyssetomt, 10 x 25m stor og ca 1,5 m høj. Overfladen ujævn af gamle gravninger. Højfoden udflydende. I N ses 4 større sten, muligvis randsten og i S en større sten.

Undersøgelseshistorie

1937
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTomt af Stengrav, ant. Langdysse. Kun enkelt Ende-Randsten bevaret, ellers helt ryddet.
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDyssetomt, C-fredet. På stedet ses en meget uregelmæssig højning, mål ca. 1 x 15 x 15 m med MEGET diffus afgrænsning. Denne højning er meget skåret af tidligere gravninger, så oprindelig udstrækning ikke kan erkendes. Mod SØ findes 1 større sten = væltet randsten ? samt 1 mindre 1 m herfra mod SØ og 1 større ca. 5 m mod S. På højen ses mange hovedstore sten, nogle i forbindelse med anlæggelse af en kunstig rævegrav. Ringe bevaret mindesmærke ! (Omtrent 50 m mod ØNØ findes 1 sløjfet megalit, 3 randsten i Ø-V række og 1 større ca. 5 m mod S, enkelte sten i nærheden - ingen højrest). Bevokset med brombær, græs og mindre graner til højfod, alder ca. 5 år ? Placeret i nyplantet granområde ned til skovsø på kant af bakkehæld. Der findes flere store sten ned ad skråningen mod V-NV. Omtrent 180 m til skovvej og 1 km til landevej. Ejer : 3823-21. ** Sagsbehandlerkommentarer ** Påtalt rævegrav marts '85 (SVH). Efter ejers eget forsøg grave rævegraven op = ny aftale d. 30/4-86. Betonrør tages op og det opgravede retableres. Afsætning på m.b. rettet. Tinglysning påbegyndt, F53-2966. Bevoksning: 1984: Løvtræer og Nålekrat/-træer
1986
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningDyssetomt. 10 x 25 m stor og ca. 1,5 m høj. Overfladen ujævn af gamle gravninger. Højfoden udflydende. I N ses 4 større sten, muligvis randsten og i S en større sten.
1986
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1986
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2013
Museal restaurering - Museum SydøstdanmarkMuseal reetablering.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links