Faktaboks

Kommune
Herning Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
230475
Sted- og lokalitetsnummer
180811-169
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 24/8 1900, gdr. Niels Møller Pedersen. Diplom. Afmærkn.: MS 1908, Søegaard. Langhøj, 3,5 x 16 x 35 m. Lyngklædt og med enkelte buske, mellem plantage og ager. Længderetning NV-SØ. På NV-endens SV-lige side et hul (3 m i diam., 0,8 m dybt). Nær dette et par mindre, udjævnede beskadigelser. På SØ-enden ligeledes svage spor af en gammel beskadigelse. Ved højens midte strækker en flad kløft sig op ad NØ-siden. Iøvrigt er højen yderst velbevaret og over- ordentlig anselig.

Undersøgelseshistorie

1900
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1902
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLanghøj. Som fritekst. Idag bevokset med lyng på toppen, græs på højsider og græs i gl. skader samt løvkrat opad nordøstsiden. I kant af beplantning ud mod ager. Skjult fra gårdvej og landevej af træer. Bevoksning: 1991: Græs, Lyng og Løvkrat
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum
2012
KO-kontrol på fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links