Randsten på sydsiden af højen - fra SV
.
Oversigt med stokke i
.
Oversigt med stokke i
.

Faktaboks

Kommune
Gribskov Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
262794
Sted- og lokalitetsnummer
010111-109
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 3301 f.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Langdysse. 0,3 x 65 x 8 m orienteret ØNØ-VSV. Enkelte randsten tilbage, men ellers kun huller hele vejen rundt, efter de sten der er fjernet

Undersøgelseshistorie

1989
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBesigtigelse v. Erling Buhl fra Skov- og Naturstyrelsen. Anlægget fik fredningsnr. 2627:94. Anlægget blev her beskrevet "0,3 x 65 x 8 m orienteret ØNØ-VSV. Enkelte randsten tilbage, men ellers kun huller hele vejen rundt efter de sten, der er fjernet".
2007
Privat besigtigelse - Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre, Gilleleje MuseumAnmeldelse fra privatperson af mulig megalitgrav i Tisvilde Hegn.
2007
Museal besigtigelse - Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre, Gilleleje MuseumBesigtigelse af anmeldt formodet langdyssetomt. Anlægget fremtræder idag som to parallelle render, hvor randstenene er gravet op af stenhuggerne. Enkelte kløvede stenblokke ligger stadig i renderne. Anlægget er i ydre mål ca. 9 x 40 m og er orienteret VNV-ØSØ. Samme mål og orientering har den allerede registrerede langdysse Tibirke sb. 37A kun 150 m SV herfor. Begge anlæg er lavtliggende ud til et større vådområde, Toelt Gadekær, mod syd.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links