Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
390917
Sted- og lokalitetsnummer
200210-186
Anlæg
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Matrikel: Vedbøl, art.nr.126, bd.I, bl.29. Tingl.: 28/4 1924. Menighedsrådet for Vedsted sogn. 100 m-grænse vedtaget af fredningsnævnet 23/4 1938. Afmærkn.: MS 1924, C. Neergaard. Langhøj, 3,75 m høj, 29 m lang i øst-vest, 21 m bred. I sydsiden mærker efter et lille brud. NM.I.: 3909- 15-20: Disse 6 høje er beliggende i en gruppe. NM's sb.nr. og fredn.nr. stemmer ikke overens med blå kort.

Undersøgelseshistorie

1927
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn fredlyst Højgruppe. Jfr. Skitzen, hvor de fredlyste Høje er angivet med fuldt optrukken Linie, de overpløjede punkterede, Fredningsfortegnelsen 1921-26 pag. 53 og Fotografiet Pl. III, nederst...[sb.]Nr. 186. En Langhøj, 3.75 m høj, 29 m l. i Ø.- V., 21 m br. I Sydsiden Mærker efter et lille Brud....
1927
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1937
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid6 Høje [sb. 183-88], nemlig: ....En Langhøj, 3,75 m h., 29 m l. i Ø-V, 21 m br. I S-Siden Mærker efter et lille Brud....Disse 6 Høje er beliggende i en Gruppe....Sb.Nr. 168, 170, 174-75, 182-88: 100 m-Græønsen opnaaet, (se Skrivelse fra Fredningsnævn) i FM-arkivet.
1937
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOm udstykning af fredet højgruppe.
1963
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links