Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
390920
Sted- og lokalitetsnummer
200210-183
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matrikel: Vedbøl, art.nr.125, bd.I, bl.29. Tingl.: 28/4 1924. Menighedsrådet for Vedsted sogn. 100 m-grænse vedtaget af fredningsnævnet 23/4 1938. Afmærkn.: MS 1924, C. Neergård. Høj, 3,5 m høj, 23 m i tværmål i nord-syd, 21 m i øst-vest. I toppen et rundt hul, 7 m i tværmål, 1-1,5 m dybt; fra dette hul nedad østsiden en flad, smal rende. For højens østre fod et dige; vestre fod let afpløjet. NM.I.: 3909 15-20: Disse 6 høje er beliggende i en gruppe. NM's sb.nr. og fredn.nr. stemmer ikke overens med blå kort.

Undersøgelseshistorie

1927
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn fredlyst Højgruppe. Jfr. Skitzen, hvor de fredlyste Høje er angivet med fuldt optrukken Linie, de overpløjede punkterede, Fredningsfortegnelsen 1921-26 pag. 53 og Fotografiet Pl. III, nederst. [sb.]Nr. 183 En Høj, 3.50 m høj, 23 m i Tværm. i N.- S., 21 m i Ø.-V. I Toppen et rundt Hul, 7 m i Tværm., 1-1.50 m dybt, fra dette Hul nedad Ø.-Siden en flad, smal Rende. For Højens østre Fod et Dige., vestre Fod let afpløjet....
1927
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1937
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid6 Høje [sb. 183-88], nemlig: Høj, 3,5 m h., 23 m i Tværm. i N-S, 21 m i Ø-V. I Toppen et rundt Hul, 7 m i Tværm., 1-1,5 m dybt, fra dette Hul nedad Ø-Siden en flad, smal Rende. For Højens østre Fod et Dige, vestre Fod let afpløjet....Disse 6 Høje er beliggende i en Gruppe....Sb.Nr. 168, 170, 174-75, 182-88: 100 m-Grænsen opnaaet, (se Skrivelse fra Fredningsnævn) i FM-arkivet.
1937
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOm udstykning af fredet højgruppe.
1963
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links