Faktaboks

Kommune
Langeland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
39191
Sted- og lokalitetsnummer
090202-21
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.: Skiften matr.nr. 21 (Sigtehaven) Stensætning, 20 m l. og 7 m br. Orienteret i NØ-SV. Hullet og med spredte sten i overfladen. Stenene har stået som randsten, muligvis omkr. stengrav.

Undersøgelseshistorie

1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdyssetomt, 0,7 x 14,0 x 5,0 m., i rydning i ungskov. Tæt overgroet med lavt brombærkrat. Stærkt præget (og forstyrret) af opvæltede bøgestød fra stormfalden højskov (ca. 1967). Orienteret Ø/V. N-lige langside nogenlunde intakt med i hvert fald 10 synlige randsten in situ, omend nogle heraf udvæltet. Også Ø-lige højgavl let skelnelig med to godt 1 m. høje stående og to udvæltede randsten. V-gavl og S-lige langside ikke præcist lokaliserbare på grund af stormfaldsforstyrrelser. Et par store kantstillede sten nær (den tilsyneladende) V-gavl kan være en kammerrest, en ca. 1,5 x 2 m. stor fordybning centralt i højoverfladen kan hidrøre fra et (andet ?) kammer. Hovedstore marksten ses overalt på højen, flere ca. 1 m. store, udslæbte sten i skovbunden V for højen. Bør restaureres, evt. i forbindelse med undersøgelse. Jvf. LMR j.nr. 2:1972. Bevoksning: 1982: Løvkrat
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links