Oversigt set fra SØ
.
Oversigt set fra NV
.
Oversigt set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
1403126
Sted- og lokalitetsnummer
110113-111
Anlæg
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 12/9 1912. Husmand Søren Slot Valsted Diplom Afmærkn.: MS. 1921, H. Kjær Langhøj, i VSV-ØNØ, 35 x 8,5 x 2,6 m. Tre tilgroede brud i rygningen. Lynggroet og beplantet med fyr og gran i ager.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLanghøi, 8-9' høi, Retning Ø-Vest [skitse i sognebeskrivelsen]. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLanghøj, 35 m. l. i Ø-V., 2.6 m. h. 9 m. fra Østenden et fladt Brud, 5 m. l., 8 m. Ø. herfor et andet, fladere Brud, atter 8 m. V. herfor et 5 m. l., 4 m. br., 1.25 d. Brud. Alle Bruddene tilgroede, i Rygningen. Vestenden afgravet, Nordfoden afpløjet. Lynggroet i Ager. Fredlystes af Husmand Søren Slot. - E. 1877: Langhøj, 39 m. l. i Ø-V, 11.3 m. br., c. 2.8 m. h. (S. Rids i E.'s Beretn, viser to større Gravninger mod Ø. og V. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLanghøj i VSV-ØNØ, 35 x 8,5 x 2,6 m. Tre tilgroede Brud i Rygningen. Lynggroet og beplantet med Fyr og Gran i Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLanghøj. Som tidl. beskrevet, men med ældre, for størstedelen tilgroede brud langs hele nordsiden. De kan skyldes kreaturer eller væltede træer. Overfladen er et par steder revet op af rodvæltere. Midt på sydsiden under træfod udmunding af kunstig rævegrav. Højen virker fra nord højere end den er, da den ligger på en naturlig højning. En del halmballer ligger på vestenden. Kan ikke ses på afstand. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Langhøj, græsklædt og noget dækket af bevoksning mod syd. De i nyberejsningsteksten omtalte skader ses ikke længere.
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet er en langhøj der ligger i [dyrket mark.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links