Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
1403149
Sted- og lokalitetsnummer
110113-108
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1300 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, "Kathøj", 15,5 x 2,5 m. Hele midtpartiet udgravet til bunden ved 6 x 6 m stort hul åbent mod syd, heri bistader. Sydside bortgravet, nord- og vestsiden undergravet i åbent brud, desuden flere mindre beskadigelser. Hullet i højen har været overdækket med tag for ca. 30 år siden. Set fra afstand er højkarakteren bevaret. - At behandle som sb. Hørdum 169, se fot. af denne. (Tidl. C-høj. Overpløjet, ses som svag højning. Afmeldt 17.3. 1999/MBE)

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa flere Steder foretaget Udgravninger. 73' i Tværmaal, 10 Fod høi. Kathøi.
1891
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed en udgravning stødte ejeren ca. 30 cm under overfladen i midten af højen på et stenkammer af store sten med lerpakninger i mellemrummene. Den indeholdt et godt bevaret, ubrændt lig, som var nedlagt med hovedet i sø-enden. Ved dets venstre side fandtes et sværd med dupsko og nogle trærester. Desuden blev der frilagt 2 lerkar, hvoraf det ene var fyldt med brændte ben.
1891
Genstand givet til museum - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1912
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidØdelagt Høj, 15.5 m. i Tværm., 2.5 m. h. Midten fuldstændig udgravet ved 5 m. vidt Skaar, der naar Bunden, ført ind fra SØ., delvis tilgroet og beplantet. Siden mod SØ bortgravet, mod NV stærkt afgravet. Foden bortpløjet. Græsgroet og beplantet i Ager. Iflg. Oplysn. i Inv. Prot. stammer herfra B 4939: et 54 cm. l. Bronzesværd m. Dopsko, f. i mandslang, snæver Gravkiste i SØ-NV ved Siden af Skelet m. Hoved i SØ. - E. 1877: 'Kathøj', 23 x 3.1 m. Gravninger paa flere Steder.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Kathøj", 15,5 x 2,5 m. Hele Midtpartiet udgravet til Bunden ved 6 x 6 m stort Hul aabent mod S. Heri Bistader. S-Side bortgravet, N- og V-Side undergravet i aabent Brud, desuden flere mindre Beskadigelser. Hullet i Højen har været overdækket med Tag for ca 30 Aar siden. Set fra Afstand er Højkarakteren bevaret - at behandle som Sb. Hørdum 169 - se Fotografi af denne. Anm. Forkert afsat - 107 paa Rejsekort. Rettet i Sb.
1947
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTilladelse til gravning af kartoffelkuler i højen.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterFFM_AFLYS,D

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links