Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
44271
Sted- og lokalitetsnummer
070214-98
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 23/10 1844, Fideikommisset Langdysse, 1 m høj, 25 m lang i Ø-V, 7,5 m bred. 13 randsten ved nordlige langside (de 10 væltede), 16 randsten ved syd- lige langside (de 12 væltede), 1 væltet randsten ved hver af enderne. Randstenene er 1-1,4 m lange. Den væltede rand- sten ved østenden dog 2,5 m lang. 6 m fra østenden en sænk- ning, hvori den nordlige bæresten af et kisteformet kammer, der har haft retning Ø-V. Stenen er 1,8 m lang.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(10) Langdysse c. 70 F. lang, 20 F. bred, med Retning: Øst-Vest, Jordhøien 2-3 F. høi. En Del af Randstenene ere bevarede tillige med Rester af to Kister. Afd. V. Bevoksning: 1984: Løvtræer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 1 m høj, 25 m lang i ø - v. 7,50 m bred. 13 randsten ved nordlige langside (de 10 væltede), 16 randsten ved sydlige langside (de 12 væltede), 1 væltet randsten ved hver af enderne. Randstenene er 1 - 1,40 m lange. Den væltede randsten ved østenden dog 2,50 m lang. 6 m fra østenden en sænkning hvori den nordlige bæresten af et kisteformet kammer der har haft retning ø - v. Stenen er 1,80 m lang.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse i høj. Orienteret Ø-V. Ø-lige ende, indv. mål mellem randsten 6,0 m. V-lige ende, indv. mål mellem randsten 6,0 m. Længde indvendig mellem randsten 20,0 m. S-lige langside ialt 18 randsten inkl. hjørnesten. N-lige langside ialt 13 randsten inkl. hjørnesten. V-lige kortende randsten lidt under overfladen. Ud for den Ø-lige ende ligger en stor flad sten (dæksten?) afsprængt på langs imod S. Længde 2,5 x bredde max. 1,3 m. Ved højens Ø-ende en større fordybning (gammel). I N-lige langside større gammel nedgravning. 6 m. fra højens Ø-ende fordybning med rester af et kammer med en stor bæresten mod N, længde 1,8 m., bredde 0,6 m., flad side ind mod kammeret. En løs sten ca. 0,3 m. liggende i bunden af kammeret. Højen bevokset med store bøgetræer, imod V med en gruppe større graner. På højen ligger en del fældede nåle- og løvtræer, samt kvas. Bevoksning: 1984: Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links