Herredstegninger
.
Herredstegninger
.

Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
35215
Sted- og lokalitetsnummer
040307-4
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse 20 x 10 m indtil 1 m høj. Højen rundt afpløjet. Kammer med 4 bæresten og 1 dæksten. Randsten: V 3, S 8, Ø 4, N 3.

Undersøgelseshistorie

1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, af ringe dimensioner, ved Foden af jævnt skraanende Bakke. Retningen skønnes at have været Østsydøst-Vestnordvest. Stensætningen stærkt forstyrret, saa at dens Udstrækning ikke kan maales. Fra Vestenden til Gravkamret 9', fra Sydsiden til Gravkamret c. 8'. Ingen kendelig Jordhøjning. Af Randstene findes: mod Vest 1 staaende, 2 skredne, mod Syd 8 skredne eller faldne. I den forstyrrede Østende ligge 4, i den ligeledes forstyrrede Nordside 6 forslæbte Randstene. - Det vistnok tømte, nu halvt jorfyldte Gravkammer er dannet af 4 Bærestene (1 i Østendenden, 2 i Sydsiden, 1 i Nordsiden), 1 Overligger, der hviler paa sin Plads samt mod Vest en Indgangssten, der nu er stillet skraat. Kamrets Retning Østsydøst-Vestnordvest. Dets Længde c. 5', dets Bredde mod Øst 1'7", mod Vest 2'2", dets Dybde mindst 2'. Overliggeren er 7' lang, 6' bred, 3' tyk. [[Se Planche 20-21]]. Bevoksning: 1983: Græs
1893
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 20 x 10 m., indtil 1 m. høj. Højen rundt afpløjet. Kammer med 4 Bæresten og 1 Dæksten. Randsten: V.3, S.8, Ø.4, N.3.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse, 0,2 x 20,0 x 9,0 m. Orienteret Ø-V. Randsten: Ø 4, S 8, V 5, N 7. En del store sten på højen især Ø for kammeret, har ligget der så længe, at det ikke kan siges, om de hører til dyssen eller ej. Rektangulært kammer Ø-V af 4 bæresten og 1 dæksten, 2 sten i V-gavlen hører antagelig også til kammeret. Kun ubetydelig høj. Kammerets højde 1,35 m. Enkelte nyere marksten. Bevoksning: 1983: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2012
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links