Herredstegninger
.
Herredstegninger
.

Faktaboks

Kommune
Assens Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
38134
Sted- og lokalitetsnummer
080204-3
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 9/10 1896, Jørgen Larsen Diplom Afmærkn.: MS 1925, J. Raklev. Et udgravet dyssekammer, 2,35 m lang, 1.75 m bred, sat af 6 bæresten og med indgang fra ØNØ. To dæksten hviler dels på bærestenene, dels på indskudte, mindre sten. Gang og tær- skelsten borttagne. Rest af en jordhøjning om kamrets SØ- side.

Undersøgelseshistorie

1896
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1897
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn sløifet Langdysse, hvoraf nu staar tilbage et Gravkammer som nu er fredlyst. Dyssen har vistnok været 80' til 100' lang. Der skal have været 3 Gravkamre. Det er det midterste af disse som nu staar tilbage. Dyssen er 5' 2" bred, 7' 6" langt, har to Sidesten mod Syd,tre Sidesten mod Nord, en Endesten mod Vest, mod Øst er Kammeret aaben. Udenfor denne Aabning skal tidligere have været en Gang med Fem Sten paa hver Side. Over Kammeret er to Dækstene. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer
1897
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEt udgravet dyssekammer, 7'5" l. 5'6" br., sat af 6 bæresten og med indgang fra ønø. To dæksten hviler dels på bærestenene, dels på indskudte, mindre sten. Gang og tærskelsten borttagne. Rest af en jordhøjning om kamrets sø. side. Fredl. 9/10-1896.
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorEt udgravet dyssekammer fundet som beskrevet. Den i fredningsteksten omtalte indgang fra ØNØ ses ikke. På S-siden ligger en del marksten, der har ligget der længe. En stor gammel hyld gror op igennem dyssekammeret. Dyssekammeret ligger ude midt på en opdyrket eng langt fra offentlig vej og ser sørgelig ud. Det ligner mest af alt en stor bunke sten, der ligger hulter til bulter. Så ikke MS-stenen. Fandt en del ildskørnet flint SV for dyssen. Er der mon tale om en nedpløjet langdysse ? Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer
2011
Diverse sagsbehandling - Odense Bys Museer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2012
KO-kontrol på fredede lokaliteter - Odense Bys Museer

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links