Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
4425151
Sted- og lokalitetsnummer
070110-48
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

1954: Rest af en langdysse i Ø-V, der oprindeligt var ca. 40 m lang, ca. 7,50 m bred fra randsten til randsten og ca. 1 m høj. Aldeles forstyrret. En iskælder, der har været indbygget i højen er nu sløjfet og pladsen benyttes som cyklerotunde. I væggen er 5 store, indtil 1,50 m lange, og enkelte mindre sten synlige. Bevokset med bøg, i skov. 1987: Ruin af megalitanlæg. Højen er ca. 14 x 40 m stor og ca. 1 m høj, orienteret i øst-vestlig retning. Bredde indenfor randstenene 7,5 m. I centrum et hul, diameter ca. 8 m, helt ned til højbund. I højvæggen ses i hullet 4 større og 1 mindre sten, desuden ses en sten der, hvor centralhullet udminder i en grøft af nyere dato.

Undersøgelseshistorie

1914
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEgeskoven. - Forstyrret Langdysse. Der er nu en meget uregelmæssig og stærkt forgravet langstrakt Højde med længderetning Ø-V og en omtrentlig Udstrækning af 40 m. Kun den yderste østlige Ende er saaledes bevaret, at det kan erkendes at have været en Langdysse. 5 Randsten findes der paa Plads men omstyrtede og delvis begravne. Dyssens Bredde fra Randsten til Randsten er her 7.50 m., dens Højde indtil 1 m. - Hele den øvrige Del af Dyssen er fuldstændig ødelagt ved Anlæg af en Iskælder, som er anlagt i dens vestlige Ende. - Tæt tilgroet med Ungskov. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRest af en langdysse i Ø-V, der oprindeligt var ca. 40 m lang, ca. 7,5 m bred fra randsten til randsten og ca. 1 m høj. Aldeles forstyrret. En iskælder, der har været indbygget i højen er nu sløjfet og pladsen benyttes som cyclerotunde. I væggen er 5 store, indtil 1.50 m lange, og enkelte mindre sten synlige. Bevokset med bøg, i skov.
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor1 tomt af oldtidsminde. Uden fredningsdeklarationens ordlyd var anlægget svært at identificere. Efter dens tilblivelse for mange år siden er, fra skovens sydlige bryn, vinkelret på langhøjen og flugtende med iskælderens gang, gravet en grøft, hvis jord er opkastet vest for grøften. Denne jordvold slutter ved langhøjens SV-lige del og danner således en sammenhængende barriere med resterne af langhøjen. Anlæggets længde ligger ØV, bredde NS. Ved højningens nuværende NØ-lige hjørne ligger 1 stor sten med sprængningsspor (oprindelig randsten?). Centralt i højen ses levn af stenforing i en cirkelformet nedgravnings vægge - 4 store + mindre. Stenene er formentlig hentet i det opr. megalitanlægs stenmateriale (randsten, kamre). De 2 sten i "iskælderens" nordlige væg kan være opr. bæresten i kammer. Endnu 1 stor sten ved "iskælderens" gangudmunding i grøften. Uden fredningslistens beskrivelse ville jeg have tolket anlægget som jættestuetomt med gang mod syd, og del af kammerets nordlige og vestlige bæresten in situ. Midt i cirkel-nedgravningen er henkastet brændt tømmer og 2 gl. juletræer. Ejer: se 4425:153. Mål: 1,3x30x14 m. M.B. bes. 27.11.86: Hul i centrum ned til højbund, diameter ca 8 m. Iøvrigt som beskrevet ovenfor. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRuin af megalitanlæg. Højen er ca. 14 x 40 m stor og ca. 1 m høj, orienteret i øst-vestlig retning. Bredde indenfor randstenene 7,5 m. I centrum et hul, diameter ca. 8 m, helt ned til højbund. I højvæggen ses i hullet 4 større og i mindre sten, desuden ses et sten der, hvor centralhullet udmunder i en grøft af nyere dato.
1987
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet ved nyberejsning. Længde: 35 meter. Bevokset med spredte store bøge. Bunddække: Græs/skovbund.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links