Faktaboks

Kommune
Sorø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
362330
Sted- og lokalitetsnummer
040107-6
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse 1 x 11 x 30 m NØ-SV. Randsten: SV 6, SØ 17, NØ 3, NV 13. Højen en del forgravet og de fleste randsten væltede. Mod NØ et aflangt firkantet kammer dannet af 3 bæresten og 1 tærskelsten. 1 dæksten. Omtrent midt på højen ses over- kanten af et lille kammer. Synlig er 2 sten i NV-siden, 1 mod NØ og 1 af SØ-sidens sten. Dette midterste kammer mulig- vis ikke udgravet, da ingen flint ses rundt omkring. En tilgroet stor og flad fordybning mod SV samt lidt flint anty- der, at det tredje kammer måske har været til stede. Græs- klædt i lille skov. NMI: ....... firkantet kammer (NØ-SV) dannet af 3 bæresten og 1 tærskelsten mod NØ. 1 dæksten ..........

Undersøgelseshistorie

1882
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse i Haven 84' l. i SV-NØ. 21' br. 29' fra N.Ø. Ende et rektangulært Gravkammer 5'8" l. 3' br. i samme Retning som Langdyssen, bygget af en Sten langs hver Side, en Endesten mod S.V. og en Tærskelsten mod NØ. Dækstenen ligger over Kammeret. Af Randstenene mangle flere henimod SV. Ende, Endestenene staa tildels bevarede i NØ.- 2 staaende af 3 eller 4. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse 1 x 11 x 30 m. (NØ - SV). Randsten: SV. 6, SØ. 17, NØ. 3, NV. 13. Højen en Del forgravet og de fleste Randsten væltet. Mod NØ et aflangt firkantet Kammer (NØ - SV) dannet af 3 Bæreste og 1 Tærskelsten mod NØ. 1 Dæksten. Omtrent midt paa Højen ses Overkanten af et lille Kammer NØ - SV. Synlig er 2 Sten i NV. Siden, 1 mod NØ. og 1 af SØ. Sidens Sten. Dette midterste Kammer muligvis ikke udgravet, da ingen Flint ses rundt omkring. En tilgroet stor og flad Fordybning mod SV., samt lidt Flint antyder at et tredie Kammer maaske har været til Stede. Græsklædt i lille Skov.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1956
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse . Orienteret NØ-SV, mål:ca. 1 (skema:2,1) x 27 x 10 m. Lidt mindre end tidligere beskrevet). Randsten findes både in situ og udvæltede, enkelt med kløvningsriller, antal SV: 6, SØ: 17, NØ:3, NV:11 (synlige) Højoverfladen er noget ujævn, og der anes større sten hist og her. Der har tilsyneladende været 3 kamre. NØ: et aflangt kammer i højens retning med 3 bæresten og 1 tærskelsten mod NØ. Indre mål ca. 1,8 x 0,7 m, og overligger rager ca. 1,1 m op over højen. Omkring kamret findes en del flintafslag, hvor højen er nedslidt, og der ses mellem store i aflang lavning i højen N for kammeret (fra forstyrret gang ?) Midt: Her ses 2 stentoppe, der ligger N-S for hinanden med 0,7 m' afstand - fra kammer ? SV: En større, ret flad tilgroet lavning kunne tyde på et forstyrret kammer. Den findes i offentligt område, ca 150 m fra landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse nær Tystrup sø, ret lavt i terræn i et offentligt engområde. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links