5843 randstene i Ø. Set fra NNØ.
.
5855 oversigt. Set fra SSØ.
.
5840 oversigt. Set fra N.
.

Faktaboks

Kommune
Næstved Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
3624135
Sted- og lokalitetsnummer
050702-53
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse, 40 x 8 x 1,6 m. Randsten: N. 4, V. 18, S nær hjør- nerne 2 liggende, Ø 11 + 6 væltede. Gravede fordybninger efter 2 kamre; i den nordlige 1 bæresten. Ca. 40 randsten ialt, nog- le sprængte. Bev. med bøg.

Undersøgelseshistorie

1914
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse. 40 M. lang, 8 M bred, c 1.60 M høj, Retning N-S. I nedenstaaende Beskrivelse betegner kl kløvet, - [minus] borttaget: I Nordenden (Hjørnerne undtagne) regnet fra Øst: 1 + 1 fl + 1 + 1 (-) + 1. I Vestenden nordfra: 1 forskubbet + 4 + 1 (-) + 6 + 1 (-) ? + 1 skudt udad + 2 + 3 (-)? (henligger en stor kileflækket Sten, men den tilhører snarere Kamret) + 1 + 1 udadhældende + 1 + 1 indadhældende. Denne Side har altsaa haft indtil 23 Sten. Sydenden: Nær Hjørnerne 2 svære liggende Stene. Østsiden sydfra: 1 + 1 væltet + 2 (-) + 1 væltet (fl) + 1 + 1 hældende (fl) + 1 + 1 (-) + 1 (?) + 1 + 1 væltet + 2 (den sidste hælder) + 1 (-) + 3 + 3 væltede + 1. Denne Side har altsaa haft c 22 Sten. Dens Størrelse aftager mod Nord. Der har været 2 Gravrum: 8.50 - 16.50 m. fra Nordenden er et Gab i Rygningen efter det nordre, her ligger 1 Sten. 23.50 - 29.50 fra samme Ende er Aabningen efter en søndre Grav, henligger 1 Sten i Jorden og udenfor Aabningen mod Øst en anden Sten, anført ovenfor under Sidestenene. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 40 x 8 m., 1.6 m. høj. Randsten: N.4, V.18, S.nær Hjørnerne 2 liggende, Ø. 11 + 6 væltede. Gravede Fordybninger efter 2 Kamre, i den nordlige 1 Bæresten. ca. 40 Randsten ialt, nogle sprængte. Bevokset med Bøg.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1981
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse N-S. Mål: 1,6 x 36 x 10 m. Ca. 40 randsten . I højen to store helt tilgroede nedgravninger, antagelig efter udgravede kamre. I den nordlige del ses 2-3 store sten. Midt på østsiden har et væltet træ lige indenfor randstenene blottet en del sten (ca. dobbelt hovedstørrelse.) Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links