Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
442770
Sted- og lokalitetsnummer
070203-80
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Affaldsgrube, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Kulturlag, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 23/10-1884, Det Classenske Fideikommis. Langdysse, 21 m lang i ØNØ-VSV, 7 m bred, 1,5 m høj. I syd- lige langside 13 randsten, nogle næsten skjult, andre rager 1 m op. I nordlige langside 14 randsten, kun toppen synlig, et par ligger et par meter uden for foden. Ved vestenden 2 væltede randsten (den ene sprængt), ved østenden 3 stående og 1 væltet randsten (1-1,5 m store). 6 m fra østenden et kammer skjult at en 3 x 3 m bred og 1,75 m tyk dæksten.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(19) En ualmindelig regelmæssig bygget og vel bevaret Langdysse, bygget af mægtige Sten. Af Randstenene mangler kun faa. Jordhøien er urørt, i Midten c. 5 F. høi, lavere ved Enderne. Randstenene rager 4-5 F. og af Jorden. Den store Overligger, som fuldstændig dækker Graven, ligger helt ovenpaa Høien. (Pl. 35).
1884
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 21 m lang i ønø-vsv., 7 m bred, 1,50 m høj. I sydlige langside 13 randsten, nogle næsten helt skjult andre rager 1 m op. I nordlige langside 14 randsten, kun toppen synlig, et par ligger et par meter uden for foden. Ved vestenden 2 væltede randsten (den ene sprængt), ved østenden 3 staaende og 1 væltet randsten (1-1,50 m stor). 6 m fra østenden et kammer skjult af en 3 x 3 m bred og 1,75 m tyk dæksten.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1976
Diverse vind og vanderosion - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1976
Museal udgravning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningRestaurering af udgravning af mindre områder langs randstenene, hvor stormvæltede træer havde skadet mindre partier. Ved undersøgelsen konstateredes kulturlag og gruber med tidlig neolitisk keramik.
1976
Museal restaurering - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1980
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdgravning af et område ved den nordlige langside. Her fandtes kogegruber fra y. bronzealder og et boplads-kulturlag (tidl. neol.)
1980
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Museal restaurering - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningFortsat restaurering af langdyssen ved opmuring af tørmursfliser mellem randstenene, både med brug af de originale fliser, men også med nybrudte Nexø sandsten. Fire tørmurskonstruktioner af nye sten blev sat op mellem langdyssens randsten. Dette var en fortsættelse af restaureringen fra 1981. Se beretning.
1991
Analyser af materiale - Danmarks og Grønlands Geologiske UndersøgelseUndersøgelse af aftryk af fossiler fra udgravningen 1982.
1991
Analyser af materiale - Nationalmuseet, C 14-LaboratorietC14-prøve: -1085/80 (y. bronzealder) K-3928 2 1983
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Kulturlag

Kulturlag, inden for arkæologien jordlag af varierende tykkelse, dannet af affald efter menneskelig aktivitet. De kan fx indeholde måltidsrester, redskaber og keramikskår. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links