Oversigt set fra nordøst
.
Oversigt set fra vest
.
Oversigt set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
120467
Sted- og lokalitetsnummer
110313-86
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Stenbygget grav, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Klostergaard, matr.nr. 2x Rest af langhøj, 1,50 x 12 m. N-og S-enden overpløjet. 3 brede gravninger over højen fra Ø-V, 4 m brede; i den nordligste udgravning, der er 1,50 m dyb, en stor, sprængt sten. * Tinglysning af tidligere C-høj 2004 * Høj, 2 m høj, diam. 14 x 18 m. Med tre gamle afgravninger, hvori der i den nordre ses en afsprængt sten. Afpløjet langs højfod.

Undersøgelseshistorie

1875
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1914
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, 1,7 x 19,0 x 15,0 m. Ant. rest af langhøj med N/S-længderetning (nuv. bevarede længde N/S angivet ovenfor). Har ant. været 4 m. længere mod NV. Denne del overpløjet, øvrige del i græs. 3 gl. gravninger over høj fra Ø/V. S-ligste: 5 m. lang, 2 m. bred, 0,7 m. dyb. Mellemste: 7,5 m. lang, 3 m. bred, 1 m. dyb. N-ligste: 7,5 m. lang, 3,25 m. bred og 0,9 m. dyb. Opløses i to separate huller. I det ene hul ligger en stor sprængt sten. På kanterne til de gl. huller i højen har kreaturer afslidt noget af græsdækket. Jvf. F53-1470, 53-4463. Bevoksning: 1980: Græs
2004
Tinglysning - KUAS, FortidsminderHøj, 2 m høj, diameter14x18 m.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links