397
.

Faktaboks

Kommune
Jammerbugt Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
110819
Sted- og lokalitetsnummer
110704-45
Anlæg
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj med rester af stenkammer. 2,9 x 23 m (N-S) x 17 m (Ø-V). Højfod i N stejlt afgravet. Knap en trediedel af højen mod NV bortgravet i fuld højde. Hullet delvis opfyldt med grene og affald. Yderligere indgravning i V, 3 m ind i højen over en bredde af 4 m (i omtrent N-S), med næsten lodret 1,2 m høj ubevokset brink mod højmidten (antagelig kartoffelkule eller lignende). Sænkning i top og ned ad siden mod NV ca 5 m i diameter fortsættende i 3 m bred sænkning ned ad højsiden mod SV. Højoverfladen noget ujævn. Græsklædt, med en del løvtræer og buske i lille bevoksning op til have. Et lavt jorddige ca 1 m uden for højfod i Ø afgrænser den anlagte egentlige have.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidKlovenhøi, 70 Fod fra Nordøst til Sydvest, ca 44 Fod i den modsatte Retning, mulig Langhøi.
1924
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. Ca. 23 M. lang i N.-S., ca. 17 M. bred i Ø.-V. Stærkt ødelagt, nu omdannet til Udsigtshøj, paa Nordsiden gaar en Sneglegang, oven for hvilken Højen er gjort højere ved paaført Jord og Græstorv. Højden, der oprindelig maa have andraget ca. 3 M., kunde ikke maales paa Grund af Beplantning. Midt paa Vestsiden har ligget en Sten, efter Sigende 2 Alen lang og 1 1/2 Alen bred. I den ældre Beskr. kaldet Klovenhøj, paa Generalstabens kort Hesthøj. Beplantet i Plantage. Højen med Stenen ses i Forgrunden til venstre paa en farvelagt Tegning af Magnus Petersen, vedlagt den ældre Beskr.
1924
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Hesthøj" stærkt deform, nu 17 m. bred og 23 m. lang. Halvdelen af et Jættestuekammer, mens den anden Halvdel og Gangen er borte. Hyld og Gran i Plantage (Bør udgraves).
1943
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj med rester af en stor, rektangulær stenkiste umiddelbart syd og vest for højens midte. Ingen oldsager, ingen yderligere grave.
1986
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningHøj med rester af stenkammer. 2,9 m x 23 m (N-S) x 17 m (Ø-V). Højfod i N stejt afgravet. Knap en trediedel af højen mod NV bortgravet i fuld højde. Hullet delvis opfyldt med grene og affald. Yderligere indgravning i V, 3 m ind i højen over en bredde af 4 m (i omtrent N-S), med næsten lodret 1,2 m høj, ubevokset brink mod højmidten (antagelig kartoffelkule eller lign.). Sænkning i top og ned ad siden mod NV ca. 5 m i diameter fortsættende i 3 m bred sænkning ned ad højsiden mod SV. Højoverfladen noget ujævn. Græsklædt, med en del løvtræer og buske i lille bevoksning op til have. Et lavt jorddige ca. 1 m udenfor højfod i Ø afgrænser den anlagte egentlige have.
1986
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links