4409-5-1
.

Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
44095
Sted- og lokalitetsnummer
220102-102
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Til matr. nr : art. 11, bd. VIII, bl. 11 Dekl. tingl. d. 9/2 1925 (Gdr. Aage V. Jensen) Diplom. Dyssekammer, 2,25 m lang i N-S, 1,10 m bredt sat af 2 sten i hver langside og 1 for hver ende. Bunden brolagt. Ingen jord- højning. På flad ager.

Undersøgelseshistorie

1924
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(Hertil Pl. I). Lille Jættestue [[Dyssekammer]]. Kamret, der har rektangulær Form er sat af 6 Sten, 2 i hver Langside, 1 for hver Ende. Den søndre Endesten er noget lavere end de andre Sten, hvis Højde er skrevet på Skitzen. Alle Stenene er kløvede og vender den flade Side indad. I V.-Siden sidder desuden 2 hovedstore Sten. Kamrets L. i N-S. er ved Bunden 2,40-2,50 m, foroven 2,40 m., dets Bredde er ved Bund 1,30 m, foroven 1,15 m. Kamret, der er udgravet og jordfrit, var belagt med en fast Brolægning i Bunden. Om Oldsager vides intet. Den omgivende Jordhøj er fuldstændig bortgravet. Kun en lille Rest mod S. ligger i H. med Endestenens Overkant. De øvrige Sten staar fri. [[Fredlyst 1925]]
1924
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1924
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg Slot
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDyssekammer, 2.25 m l. i n-s, 1.10 m bredt sat af 2 sten i hver langside og 1 for hver ende. Bunden brolagt. Ingen jordhøjning. På flad ager.
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorIngen bemærkninger. Foto: S/H og F 02.31 fra S, 02.32 fra N.
1990
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
1991
Diverse råstofgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdtog af Bov Sogns Kirke- og Sognekrønike, af Pastor Rönnow (1901): "Geht man jedoch vom letzteren [sb. 103] einige hundert Schritt nach W, so trifft man hier, dicht an dem früheren Barnsee, ein gewaltiger Grabmal aus der Steinzeit. Von den 5 Grabkammern, die hier, umgeben von einem Steinkranz nebeneinander lagen, ist nämlich noch eine erhalten. Sie besteht aus 6 kolossalen Steinblöcken, von denen je einer am Ende steht und je 2 eine Seite des Grabes bilden. Jeder Stein, der natürlich noch tief in der Erde steht, ist 1,40 über derselben. Das Grab ist unten 2,60m lang und 1,50m breit, der Grabdeckel fehlt und mit ihm leider sämmtliche Steine der übrigen 4 Grabkammern. Teils waren sie dem Ackerbau hinderlich und mussten deshalb entfernt werden, teils lieferten sie ein sehr brauchbares Material für andere Zwecke." [Kammeret/kamrene sb. 102A kan have hørt til denne langhøj]
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links