Faktaboks

Kommune
Viborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
22111
Sted- og lokalitetsnummer
130508-1
Anlæg
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 7/1 1910. Pastor Lauritz Petersen, fredn. approberet af Århus Stiftsøvrighed. Afmærkn.: MS 1934, Jul. Raklev. Langhøj, "Langgaardhøj", N-S. 43 x 17 x 3 m. I langsiderne ud- strakte, tilgroede gravninger.

Undersøgelseshistorie

1885
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1910
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1932
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLanghøj. Mål: 3,0 x 40,0 x 18,0 m. Orienteret N/S. Omgivet af landbrugsbygninger i Ø og S. Mange nedgravninger især i siderne, de fleste gamle, men en afgravning i V synes ret ny. I Ø rektangulære indhug, der benyttes til frasætning af landbrugsredskaber. Højen fungerer som losseplads for gårdens beboere - utrolig mængde affald. En benzintank er nedgravet ved SØ-hjørne. Ved S-fod trappenedgang til ubenyttet vandbeholder. En ret ny staldbygning er opført ca. 4 m. S for højen. Ejeren påstår, affaldet lå her ved overtagelse af ejendommen. Ejeroplysning på skema. Bevoksning: 1980: Græs og Løvkrat
2010
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Holstebro Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links