Oversigt fra sydvest
.
Oversigt fra sydøst
.

Faktaboks

Kommune
Skive Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
180829
Sted- og lokalitetsnummer
130106-105
Anlæg
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langhøj, 4 x 15 x 129 m, stærkt beskadiget. Især Ø-siden. Om- trent midt i langhøjen er for 6 år siden fundet et stenkammer. Det fortælles at langhøjen har haft tætstillede randsten. Lyng- klædt i hede. NM I: Langhøj. Stærkt beskadiget. Den stærke beskadigelse, der dog ikke ødelægger oldtidsmindets helhedskarakter, berø- rer kun langhøjens østlige halvdel. Her er en afgravning i NØ-rand samt 6, 3-4 m brede på tværs af højningen gåen- de, 1 a 2 m dybe og 5, 6 og 7 m lange, N-S rettede ned- gravninger. Omtrent midt i langhøjen er for 6 år siden ved stensøg- ning fundet et stenkammer. Det fortælles, at langhøjen har haft tætstillede randsten. Lyngklædt. I hede. 4 x 15 x 129 m.

Undersøgelseshistorie

1903
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1938
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Privat besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMål: 2,7 x 130 x 25 m. Gamle skader: Højen meget uregelmæssig efter gamle nedgravninger - især østenden er præget af store, dybe nedgravninger. Randstenkæden er sandsynligvis fjernet, idet en grøft i østenden markerer, hvor disse kan have stået. Lidt rustent jernaffald i østligste nedgravning. ** Seværdighedsforklaring ** Højens dimentioner gør den til en seværdighed, men p.gr.a. de mange nedgravninger får den kun to stjerner. Bevoksning: 1982: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger træbevokset i ager.
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyLanghøj med noget uregelmæssig form. Tæt bevokset med træer og buskads.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links