oversigt, set fra vest
.
oversigt, set fra syd
.
Skitse, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Frederikssund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
282622
Sted- og lokalitetsnummer
010201-56
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.nr.: Skaaninggarde matr. nr. 11x. (Bakkegårde). Dyssekammer i høj, ca. 1 1/4 x 14 m. Af kamret ses p.gr.a. tilgroning kun et par sten. Enkelte randsten synlige. Græs- klædt med krat i have.

Undersøgelseshistorie

1873
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed stranden ligger en dysse af omstående grundplan: en mindre gangbygning, hvis dækstene alle mangler. Kammeret er 5'3" l. 5'br. Gangen, der vender i ø.n.ø. er 9'4" l., 1'11" br. i åbningen mod kammeret, forøvrigt er bredden 2'7" x 1'4". De randstene, der stå tilbage ved foden af den lave jordforhøjning, som omgiver gravkammeret, synes at vise at dette har ligget skævt i en firkantet stenindhegning 22' på hver led.... Bevoksning: 1982: Græs
1873
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDyssekammer i Høj, ca. 1,25 x 14 m. Af Kamret ses p. Gr. af Tilgroning kun et Par Sten. Enkelte Randsten synlige. Græsklædt med Krat i Have.
1942
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1960
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1982
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDyssekammer i høj - ikke lokaliserbart. 11.12.1989: Fortidsmindet lokaliseret. Højens diam er ca 14 m. I V og S er højsiden noget afskrabet og der er oplagt noget materiale med murbrokker o.l., hvilket sandsynligvis er sket ved nedrivningen af et i 1986 nedbrændt sommerhus (dette hus lå tæt ved højen, der hvor marken nu er planeret). I NØ ses en sandsten (?) samt 1 større sten. Af kammeret ses kun 1 stor sten, der er sprængt i 2 dele. Stenene ligger i en lille sænkning. NØ herfor er en lille stendynge. VSV for fortidsmindet er et sommerhus opført med Fredningsnævnets tilladelse i 1986-87. Fortidsmindet ligger i sommerhushave nogle få m. fra et vejspor i Ø og er meget overgroet af højt græs. Området, hvor den ligger, er meget ujævnt med store græstuer, og fortidsmindet fremtræder temmelig dårligt i terrænet. Film: MB. 15:34:36. Bevoksning: 1982: Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2013
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links