Faktaboks

Kommune
Esbjerg Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
340418
Sted- og lokalitetsnummer
190513-16
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 26/2 1945 8/2 1985, aflyst. Høj, 0,75 x 12 m. Oval som følge af grøft gennem højen i retning Ø-V, 1 x 6 x 0,7 m, med udløber til SØ-fod. Østfod i ager, ellers lynggroet i hede.

Undersøgelseshistorie

1890
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLanghøi, 38' lang, 22' bred, 3' 7" høi. Længderetning Øst til Vest. Paa Bunden af Høien var i Midten ca. 17' lang, 5' bred og 2 1/2' høi Dynge af Haandstene. Længderetning den samme som Høiens. Der fandtes intet Gravgods. [Beretningsarkiv NM "enkeltgrave"].
1900
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Langhøi, 7 Meter bred. 12 Meter lang Ø-V, 1,20 Meter høi.
1917
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(Ældre Beskr. 19). Langhøj, 1,05 m h., 13,25 m l. i Retning ØNØ-VSV, 8 m br. Midt i den en Gravning til Bunden, 1,50 x 6,25 m stor. Lynggroet i Hede. Udgravet 1891 af Kaptejn A.P. Madsen. "Undersøgelser i Tjæreborg Sogn" Høj 4.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, oval som Følge af Grøft gennem Højen i Retning Ø-V, 1 x 6 x 0,7 - med Udløber til SØ-Fod. Ø-Fod i Ager, ellers lynggr. i Hede. Højens Maal: 0,75 x 12 m.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 3404:18, Status: B
1985
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Aflysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningDen pr.26. februar 1945 på matr.nr. 3t Tjæreborg foretagne tinglysning af gravhøjen fr.nr. 3404:18 bedes slettet, da fortidsmindet ikke har kunnet lokaliseres siden 1960.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links