Faktaboks

Kommune
Viborg Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
171046
Sted- og lokalitetsnummer
130916-37
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 3301 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse orienteret Ø-V. Fyrreklædt, i ager. 12 x 15 x 1,75 m. Oprindelig ca. 35 m lang. Enkelte randsten i nordenden afgrave- de og overpløjede. Måske kammer i højresten. Tidl. C-høj. Overpløjet. Afmeldt 26.11. 1999/MBE.

Undersøgelseshistorie

1887
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1938
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1970
Diverse sagsbehandling - Viborg Museum
1971
Museal udgravning - Viborg Museum
1972
Museal besigtigelse - Viborg Museum
1972
Museal udgravning - Moesgård Museum
1977
Diverse sagsbehandling - Viborg MuseumEn oversigt over resultaterne er publiceret: Kjærum, Poul 1977: En langhøjs tilblivelse. Antikvariske Studier. Nationalmuseet 1977:19-26.
2001
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links