Oversigt set fra sydvest
.
Oversigt set fra nordøst
.
4438 oversigt fra landevejen fra N
.

Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
11071
Sted- og lokalitetsnummer
110709-37
Anlæg
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Dige (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 24/10 1903, prorietær C.J. Nørgaard Diplom Afmærkn.: MS 1907, forfatteren Skjoldborg Langhøj på "Høbjerg", 3-3,2 m høj, 18 m bred, 35 m lang. Små huller ved SØ fod blotter 4 sten, sikkert af et kammer. I nordende 6 meget svære randsten blottet. Kreaturstier i vest- siden blotter mindre randsten. Flade sænkninger et par ste- der. retning N-S. Lyng i hede. Bakketoppen, på hvilken hø- jen ligger, er indrammet af et svært jorddige.

Undersøgelseshistorie

1903
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1915
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1992
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorYders smuk beliggende langhøj. Orienteret NØ-SV på top af naturlig bakke / g. kystlinie med flot udsigt imod V. Tommeby Fjord. Højen ligger i en indhegnet hjortefarm, og omgives, jfr. 4 cm kort, af et op til ca. 2,5 m. bredt og 1 m. højt simpelt jorddige. Området for højfod og til ca. 3m. herfra langs NV-lige langside er afgravet til ca. 0,6 m. dybde i forbindelse m. etablering af jordiget. Højen er græsklædt uden træer. M.S. granit midt på NV-lige langside nær højtop. En rævegrav imod NNØ. Gl. kreaturstier langs NV-lige højside med stabil græsbevoksning, og her ses adskillige randsten / sten fra højpakning. Randsten iøvrigt: SØ-lige langside: 3 store ved NØ hjørnet. NØ-ligkortside: 3 store randsten. SV-lige kortside: 3 store i S.hjørne m. gl. afgravning + flere små. I højtop 3 gl. græsklædte sænkninger uden sten. Ingen spro af stensat gravkammer imod VSV. Nuværdende hjortebstand har afslidt og nedtrampet højfod og højflade til ca. 1m. afstand fra de 3 store randsten i NØ-hjørnet. ** Seværdighedsforklaring ** Højen er et fantastisk udsigtspunkt og burde ideelt set være offentlig tilgængelig. Bevoksning: 1992: Græs
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger på højdedrag med udsigt ned over Tømmerby gravpladsen og Tømmerby Fjord. Fantastisk udsigt fra højen. Omgives af gl. dige. Ligger i indhegnet hjortefarm, hvor der også går heste.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Thy

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Stenbygget grav

Stenbyggede grave kendes fra alle oldtidens perioder, hvor de første blev opført, umiddelbart efter at indbyggerne gik fra at være jægere og samlere til at opdyrke jorden og holde husdyr. Navnlig de ældste stenbyggede grave, stendysserne og jættestuerne, fra yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.v.t.) er karakteristiske i landskabet på grund af anvendelsen af tonstunge sten i konstruktionen, men stengravene findes i mange forskellige typer og variationer. Stenbyggede grave var også et udbredt fænomen i bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.v.t.-1050 e.v.t.). Læs videre her.

Dige

Dige, bygværk opført med det formål at hindre oversvømmelse af lavtliggende landområder langs kyster, floder, vandløb og søer. Diger opbygges i hovedsagen af finkornede jordmaterialer, som hindrer vandgennemtrængning. I modsætning til dæmninger, der udføres på vanddækket område, står diger på tørt land ved normale vandstandsforhold. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links