Lappen 14 ligger på Lappen 14 i Helsingør Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Lappen ligger som en lille enklave mellem vandet på den ene side og Marienlyst Slot på den anden i det nordøstlige Helsingør og vidner om det tidligere fisker- og færgemandssamfunds materielle vilkår. Ordet Lappe har flere betydninger, men i denne sammenhæng henvises der sandsynligvis til betydningen odde eller næs, idet Lappegrunden er en rest af en odde, som er blevet opslugt af Øresund. Endvidere lå der en sandbanke i Øresund, der gik under betegnelsen Der Lappe, hvorved Lappen kan være en afledning af dette. Bebyggelsen på Lappen stammer tilbage fra 1700-tallet og var overvejende beboet af færgemænd, der fra Lappen nemt kunne holde øje med ankomne skibe, der skulle lægge anker ved rheden for at betale øresundstold. Lappen lå indtil konsumtionens (afgift på fødevarer som indførtes fra landet ind til byen) ophævelse i 1850 uden for byen. For at komme ind til Helsingør skulle man igennem Lappeporten eller Røde Port og betale accise, hvilket svarer til vores moms. Porten lå hvor Skt. Annagade og Lundegade løber sammen i Lappen. Lappen 14 blev opført i 1843 efter det eksisterende hus af bindingsværk fra før 1736 var blevet revet ned. I 1878-79 blev forhuset forhøjet med en etage, der blev indrettet til beboelse.

Beskrivelse

Lappen 14 ligger i udkanten af Helsingør mellem Marienlyst Slot og Øresund blandt en række bygninger, der i materialer og formsprog ligner denne. Bygningen på fem fag er grundmuret i to etager med udnyttet loft, kælder og afsluttes af et sadeltag med røde vingetegl. I tagfladen mod gaden sidder tre kviste og i rygningen en skorstenspibe med sokkel. Bygningen står på en granitsokkel, og murene fremstår i blankmur med hamburgerfuge. På facaden er stueetagen og førstesalen adskilt af en kordongesims og afsluttes af en profileret hovedgesims. Begge er hvidmalede. Hoveddøren med granittrin foran er en ældre, hvidmalet fyldingsdør med opsprosset overvindue. Over vinduerne ses halvandensstens buestik. Vinduerne er traditionelt udførte og hvidmalede korspostvinduer med hvide sålbænke af zink. Vinduerne i kvistene er torammede og traditionelt udførte. Havesidens nederste etage er pudset og gulmalet og står på en høj, sortmalet sokkel. Murværk og gesimser som på facaden. Over vinduerne på øverste etage sidder en sortmalet bjælke. Vinduerne er traditionelt udførte, hvidmalede og torammede med spinkle tværsprosser. På havesiden er påbygget en mindre træbygning, der dog ikke er omfattet af fredningen. Ved siden af denne sidder nedgangen til kælderen.Lappen 14 indeholder to lejligheder, en på hver etage, hvor loftetagen hører til den øverste lejlighed. Der er adgang til lejlighederne via en gang, hvorfra der er trappe til øverste etage. Lejlighederne fremtræder med ældre planløsninger med stuen mod gade og køkken samt værelse mod haven. I den øverste lejlighed er loftetagen delvist indrettet til beboelse, hvorved der i rummet mod haven er åbent til kip. Flere ældre bygningsdetaljer er bevaret, herunder fyldningsdøre med greb og gerichter, hovedtrappen med drejede balustre og håndliste, stukkatur og synlige loftsbjælker. Overfladerne er både ældre og traditionelt udførte, herunder bræddegulve og -vægge, samt pudsede vægge. Køkkener og bad er nyere. Skorsten ses stadig. Kælderen har kampestensvægge og pigstensgulv.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Lappen 14 knytter sig til samspillet med Lappens øvrige bygninger. Karakteristisk for bebyggelsen er, at husene fremstår som en helhed med deres enkle og beskedne udtryk, men på samme tid opleves som individuelle bygninger med forskellige facadeudformninger, farver og højde. Lappen opleves således som en enkel, harmonisk bebyggelse, der står i stor kontrast til naboejendommen, det fornemme og elegante Marienlyst Slot med omgivende have, der afgrænses af en mur mod Lappen.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig til bygningens relativt enkle og beskedne ydre, der har klassicistiske træk, hvilket ses i den enkle facade med få dekorative elementer, korspostvinduerne og de svagt tilbagetrukne vinduer, der skaber en let reliefvirkning. I det indre knytter bygningens kulturhistoriske værdi sig til den oprindelige planløsning med stuerne mod gaden og køkken og værelse mod haven. Hertil kommer de bevarede bygningsdetaljer, herunder fyldingsdøre med greb og gerichter, stukkatur, hovedtrappen med drejede balustre og håndliste og synlige loftsbjælker.

Arkitektonisk værdi

I det ydre er den arkitektoniske værdi knyttet til bygningens enkle og beskedne udtryk med få dekorative elementer, her i form af placeringen af vinduerne, sålbænke, gesimserne og murværkets detaljering i form af stik og hamburgerfuge.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links