Lappen 36 ligger på Lappen 36 i Helsingør Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Lappen ligger som en lille enklave mellem vandet på den ene side og Marienlyst Slot på den anden i det nordøstlige Helsingør og vidner om det tidligere fisker- og færgemandssamfunds materielle vilkår. Ordet Lappe har flere betydninger, men i denne sammenhæng henvises der sandsynligvis til betydningen odde eller næs, idet Lappegrunden er en rest af en odde, som er blevet opslugt af Øresund. Endvidere lå der en sandbanke i Øresund, der gik under betegnelsen Der Lappe, hvorved Lappen kan være en afledning af dette. Bebyggelsen på Lappen stammer fra 1700-tallet og var overvejende beboet af færgemænd, der fra Lappen nemt kunne holde øje med ankomne skibe, der skulle lægge anker ved rheden for at betale øresundstold. Lappen lå indtil konsumtionens (afgift på fødevarer som indførtes fra landet ind til byen) ophævelse i 1850 uden for byen. For at komme ind til Helsingør skulle man igennem Lappeporten eller Røde Port og betale accise, hvilket svarer til vores moms. Porten lå hvor Skt. Annagade og Lundegade løber sammen i Lappen.Lappen 36 blev opført før 1736. I 1798 blev dele af forhuset grundmuret, mens det vides ikke, hvilke dele, da facaden først i 1837 blev omtalt som grundmuret. Forhuset blev restaureret i 1972.

Beskrivelse

Lappen 36 ligger i udkanten af Helsingør mellem Marienlyst Slot og Øresund blandt en række bygninger, der i materialer og formsprog ligner denne. Lappen 36 er en enetages bygning på seks fag og er opført med grundmur mod gaden og i bindingsværk mod haven. Taget er et rødt, teglhængt heltag. Bygningen står på en sortmalet sokkel, og muren fremstår mod gaden pudset og gulmalet, mens havesiden er gulkalket over stok og sten. I tagfladen mod gaden sidder to kviste, mod haven ses to kviste og et tagvindue. I rygningen sidder en skorstenspibe med krave og sokkel. Facaden afsluttes af en hvidmalet hovedgesims. De traditionelt udførte, hvidmalede vinduer er torammede og opsprossede. I det yderste fag sidder en traditionelt udført, tofløjet og hvidmalet fyldingsdør med glas i den øverste fylding. Havesidens dør er en traditionelt udført, grønmalet halvdør. I det indre er den ældre planløsning delvist bevaret med stue mod gaden og køkken mod haven. Fra hoveddøren fører en gang ind i huset, hvorfra der er adgang til stue, køkken og via en trappe til den udnyttede tagetage, hvor der findes to værelser og en repos. Få ældre bygningsdele og -detaljer er bevaret, herunder loftsbrædder mellem synlige loftsbjælker, skorsten, fyldingsdøre med dørgreb og gerichter, vinduesdetaljer, herunder lodposter. Overfladerne er nyere, men traditionelt udførte, herunder bræddegulve og pudsede vægge.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Lappen 36 knytter sig til samspillet med Lappens øvrige bygninger. Karakteristisk for bebyggelsen er, at husene fremstår som en helhed med deres enkle og beskedne udtryk, men på samme tid opleves som individuelle bygninger med forskellige facadeudformninger, farver og højde. Lappen opleves således som en enkel, harmonisk bebyggelse, der står i stor kontrast til naboejendommen, det fornemme og elegante Marienlyst Slot med omgivende have, der afgrænses af en mur mod Lappen. Lappen 36 er således med til at opretholde det ældre kulturmiljø.

Kulturhistorisk værdi

I det ydre er den kulturhistoriske værdi ved Lappen 36 knyttet til den uprætentiøse og beskedne bygning i både grundmur og bindingsværk med meget få detaljer, der vidner om husets funktion som bolig for familier med en beskeden indkomst.I det indre er den kulturhistoriske værdi knyttet til den delvist bevarede grundplan, de ældre bygningsdele og -detaljer, herunder loftsbrædder mellem synlige loftsbjælker, skorsten, fyldingsdøre med dørgreb og gerichter samt vinduesdetaljer, herunder lodposter, der vidner om forhusets alder.

Arkitektonisk værdi

I det ydre er den arkitektoniske værdi knyttet til den enkle og uprætentiøse bygning i grundmur og bindingsværk med få detaljer i form af gesims, vinduer og dør. Hertil kommer farvesætningen med sort sokkel, gulmalede mure, hvide vinduer, dør og gesims samt det røde tegltag, der både understreger det enkle udtryk og skaber en harmonisk bygning.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links