Befolkningsudviklingen 1971‑2018 samt fremskrivning til 2045 for hhv. Lemvig Kommune, Region Midtjylland og hele landet. Indeks: 1971=100.

.
I Lemvig Kommune var der i marts 2018 24,2 % flygtninge i arbejde. Fiskeforretningen og cafeteriet Bjarnes Fisk er en af arbejdsgiverne.
.

Prisen på ejerboliger var i 2017 den laveste blandt de 19 kommuner i Region Midtjylland (målt pr. m2). Det skal ses i sammenhæng med en længere periode med nettofraflytning fra kommunen. Hvorvidt fraflytningen fortsætter, er den afgørende faktor i kommunens fremtidsscenarier.

Befolkningsudviklingen

Siden begyndelsen af 1980’erne har befolkningstallet i Lemvig Kommune været faldende, og især fra omkring år 2000 er tilbagegangen blevet kraftigere.

Den 1. januar 2018 var der 20.133 indbyggere i kommunen og dermed 3.730 færre end ved årtusindskiftet. Ifølge Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning fra 2018 vil udviklingen fortsætte, således at befolkningstallet i 2045 når ned på 16.832.

Det løbende fald i befolkningstallet skyldes både fødselsunderskud og fraflytninger. Tallene for tiåret 2008‑17 illustrerer tendensen; her blev der hvert år født færre, end der døde (gennemsnitligt 75). I samme periode var der årligt i gennemsnit 204 nettofraflytninger (forskellen mellem til- og fraflyttede) fra kommunen. I fremskrivningen forventes dog, at nettofraflytningen fra 2032 bliver en nettotilflytning.

Det eneste positive bidrag til befolkningstallet i perioden 2008‑17 er kommet fra indvandringen. Den årlige nettoindvandring har i perioden gennemsnitligt været 88 personer, med det største tal på 152 (2015).

Den samlede fertilitet viser, hvor mange børn 1.000 kvinder vil føde i løbet af den fertile alder (15‑49 år), hvis årets fødselsmønster fortsætter. I Lemvig Kommune har den samlede fertilitet været ret høj og var i 2017 på 2.326. Dermed var den klart højere end i landet som helhed (1.752).

Gennemsnitsalderen var 27,4 år for de førstegangsfødende i kommunen i 2017. Det var lavere end i landet som helhed (29,2 år). Førstegangsfædre var samme år gennemsnitligt 29,8 år mod på landsplan 31,2.

De 15‑64-årige udgjorde i 2018 60,6 % af befolkningen i kommunen, hvilket var mindre end i landet som helhed (64,1 %). Aldersgruppen forventes i 2045 at udgøre 50,8 %. Da andelen af ældre (fra 65 år og derover) forventes at stige, vil ældrekvoten i kommunen ifølge fremskrivningen stige til 69 % og dermed blive markant højere end de forventede 42 % for hele landet.

Indvandring

Indvandrere og efterkommere udgjorde i 1980 under 1 % af befolkningen i Lemvig Kommune og 7 % i 2018, hvilket trods det seneste tiårs nettoindvandring stadig er langt lavere end i landet som helhed (13 %). I 2018 var antallet af indvandrere og efterkommere i kommunen hhv. 1.261 og 196.

Indvandrere med oprindelse i vestlige lande (der bl.a. omfatter alle EU-lande) udgjorde i alt 645, heraf kom 33 % fra Rumænien og 15 % fra Polen.

Blandt de 616 ikkevestlige indvandrere havde 28 % oprindelse i Syrien, 22 % i Ukraine, 10 % i Thailand, og 9 % i Eritrea.

Boligforhold

Boligmarkedet i Lemvig Kommune har nogle af landets laveste boligpriser: Et parcel-/rækkehus kostede i 2017 kun 5.300 kr. pr. m2 i gennemsnit, hvilket er 46 % af niveauet i Region Midtjylland generelt og 41 % af landsgennemsnittet. Liggetiderne ved hussalg var i gennemsnit 402 mod tilsvarende 246 dage på landsplan. Mere end 83 % af boligmassen var i 2018 ejerboliger, mens almene boliger kun udgjorde 7 %. Til sammenligning var der 61 % ejerboliger og 19 % almene boliger på landsplan.

Kommunen har en stor andel fritidshuse, 18 % mod 8 % i Danmark samlet set. Der er en omfattende udlejning; i 2017 blev der registreret 619.000 feriehusovernatninger, hvoraf langt de fleste var til tyske turister.

Videre læsning

Læs mere om samfund og erhverv i Lemvig Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Befolkning og boliger