gennemløb og østlig del af dæmningen, set fra S
.
gennemløb og østlig del af dæmningen, set fra S
.
gennemløb og vestlig del af dæmningen, set fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533485
Sted- og lokalitetsnummer
060205-305
Anlæg
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tinglyst i 2007 på matr.nr. 56e Åker: Vandmølleanlæg ved Læså umiddelbart syd for Ll. Bukkegård. Anlægget består af et dæmningsforløb i tre dele. Overløbet, som er reguleret ved en stentærskel, findes i den vestlige ende. Midterste dæmningsparti er fortrinsvis af jord, men der ses enkelte sten nedstrøms. Østligste dæmningsparti er udelukkende af jord. I åløbet, som passerer mellem de to jorddæmninger, ses en tærskellignende stensamling, som sandsynligvis er dæmningens kerne og bevis på, at gennemløbet er sekundært. Ved det nu udtørrede gennemløb ved dæmningskompleksets østlige afslutning findes fundamentrester af møllehuset. Løbet har været stensat. Dæmningskomplekset har haft en samlet udstrækning på næsten 100 m og en højde på op til 1,5 m over åens vandspejl.

Undersøgelseshistorie

2007
Diverse sagsbehandling - KUAS, FortidsminderLokaliteten mgl. data.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links