Dæmningen set mod syd
.
dæmningen set nord
.

Faktaboks

Kommune
Odense Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
35153
Sted- og lokalitetsnummer
080407-231
Anlæg
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.: Næsbyhoved mølle u/Odense købstads jorder. Mølledæmning. Af den oprindelige mølledæmning er bevaret den nordlige del, bestående af en ca. 50 m lang vold, der ved foden er ca. 8-10 m bred, medens selve voldkronen er ca. 2 m bred. Dæm- ningen, der er ca. 2 m høj, er bevokset med træer og buske. Fredningsgrænsen forløber langs foden af dæmningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- byggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne den eksiste- rende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun finde sted efter aftale med rigsantikva- ren.

Undersøgelseshistorie

1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRest af den gamnle dæmning, der stemte vandet op i Næsbyhoved Sø. Afbrydes mod S ved et sejlklubhus. Herfra er dæmningen gravet væk. Mål: 2x50x8 m. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterMølledæmning
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links