Faktaboks

Kommune
Helsingør Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
263040
Sted- og lokalitetsnummer
010406-70
Anlæg
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Dæmning. På skovens areal er dæmningen 130 m lang. Fra Ø-enden og til hvor vandløbet passerer, er der 85 m og her er dæmningen er orienteret Ø – V. Gennemskæringen rækker 5 m. Herfra og videre mod V til skovgærdet er der 40 m, stadig Ø –V, men drejende en anelse mod N.Dæmningen er ca. 6 m bred, men en markant, flad 4 m bred krone, stensat langs S-siden (indersiden). Dæmningen er op til 1,1 m høj, men ved gennemløbet er der dog 2 m til vandspejlet. Dæmningens krone har uden tvivl tjent som vej.Ved skovdiget slår dæmningen et lille knæk, og fortsætter så mod V, dog nu en anelse mod S, på en strækning af ca. 100 m. Dæmningen løber her parallelt med, og tæt på skovdiget, N for dette. Her denne strækning er dæmningen ca. 1 m høj, ca. 8 m bred, men fortsat med en markant flad 4 m bred krone. Langs kornekanden ses hist og her sten, og her står gamle træer. Dæmningens krone har uden tvivl tjent som vej. I gammel skov.

Undersøgelseshistorie

2004
Diverse sagsbehandling - KUAS, FortidsminderDæmning, ca. 250 m lang.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links