Faktaboks

Kommune
Lejre Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
332516
Sted- og lokalitetsnummer
020604-40
Anlæg
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Mølledæmninger. Den Ø-ligste dæmning er 35 m lang og ca. 2 m høj, orienteret SSØ-NNV. Gennemskåret 2 steder af hhv. Elverdamsåen og en gravet omløbskanal. Ved begge gennemskæringer ses en del sten. Den V-ligste dæmning er ca. 35 m lang og 3,5 m høj, orien­teret næsten N-S. Gennemskåret 2 steder; helt i S af Elverdams­åen og i den N-lige ende af en gravet omløbskanal. Hvad der er oprindelige terræn, og hvad der er dæmning, er svært at adskil­le. De to dæmninger ligger omtrent parallelt med hinanden, ca. 20 m fra hinanden. I den Ø-lige dæmningens forlængelse i S ses en vifte af 3 hulvejsspor.

Undersøgelseshistorie

2007
Diverse sagsbehandling - KUAS, FortidsminderLokaliteten mgl. data.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links