Gennemløb, set fra S
.
Oversigt set fra SV
.
Oversigt set fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
503388
Sted- og lokalitetsnummer
060106-160
Anlæg
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Mølledæmning. 22 m lang og ca. 0,9 m høj, lavest på midten. Oprindelig bredde ca. 2 m; nu sammensunken og ca. 3 m bred. Ved den vestlige side et 4 m bredt og indtil 0,5 m dybt gennembrud. Stensætning både på nord- og sydsiden.

Undersøgelseshistorie

1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMølledæmning, 0,9 x 22 m(ØV) x 2-3 m. Lavest på midten. Ca. 2 m bred men sammensunken og fremstår som 3 m bred. Åbent gennemløb lidt Ø for midten. Ved V-siden 4 m bredt og indtil ½ m dybt gennembrud. Stensætning både på N og S-siden. I S kun synlig på Ø-delen Bevokset med el, elm, ask og lidt hyld. Underbevoksning af vedbend, bregne, tjørn, lidt kaprifolie og brombær. Matr.nr.103 a Ejer: Vang Granit A/S Industrivej 14 3700 Rønne Ejer er ikke orienteret. Ejer bør også forespørges om evt.rydning. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1989
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMølledæmning. 22m lang og ca. 0,9m høj, lavest på midten. Oprindelig bredde ca. 2m, nu sammensunken og ca 3m bred. Ved den vestlige side et 4m bredt og indtil 0,5m dybt gennembrud. Stensætning både på nord- og sydsiden.
1989
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1989
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links