Oversigt set fra SV
.
Oversigt set fra SV
.
Oversigt set fra NØ
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
503381
Sted- og lokalitetsnummer
060106-205
Anlæg
Mølledam, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.); Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vandmølledæmning. Jordvold stensat i opstrøms side. Længde ca 35 m, bredde ca 3 m og højde ca 1,5 m. I skov.

Undersøgelseshistorie

1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMølledæmning i skov, 2 x 35 (NØ-SV) x 4 m. Endnu i brug. Mølledam på S-siden. Pålagt ½ men ovenpå 6 .. dæmning. I forbindelse med restaurering pålagt granit skærver ??. Oprindelig stensætning kun svagt synlig på N-del. Gammelt gennemløb ikke synligt. Nyt gennemløb ved skansen Ø-side. 2,5 m bredt, 6 m langt(SSØ-NNV) 1,25 m dybt. Stenlagte sider af granitsten. Reguleret fald ved trapper og sten i bunden af vandløbet. Nye afløb er gravet ind i oprindelig åbrink. Ved SV-siden henligger en endnu ikke fjernet jorddynge fra restaureringen. N for SV-eenden er der en stærk okkerudskillelse ud i bækken. N for den stensænkning har der samlet sig en jorddynge. Spadsersti fører over dæmningen .......... Bevoksning langs S-siden, gammel elm, el, bøg og kirsebærtræer på N-siden. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterLokaliteten mgl. data.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links