Oversigt, set fra S
.
Oversigt - botgravet del, set fra V
.
Oversigt, set fra N
.

Faktaboks

Kommune
Hillerød Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
272911
Sted- og lokalitetsnummer
010108-28
Anlæg
Markrøse, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Røse. 0,5 x 12 m. Det meste af midterpartiet bortgravet. N-, Ø- og S-siden findes, men ikke V-siden.

Undersøgelseshistorie

1994
Museal berejsning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1994
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1994
Diverse sagsbehandling - Folkemuseet
2000
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Markrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links