Oversigt - fra VNV
.
Oversigt - fra VSV
.
Foto, detalje
.

Faktaboks

Kommune
Hillerød Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
272833
Sted- og lokalitetsnummer
010108-64
Anlæg
Modstandskampen, Nyere tid (dateret 1940 e.Kr. - 1945 e.Kr.); Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Sagnsten, -Smørstenen-. Sten af granit, 2,9 m høj og 4,1m lang og 2,8 m bred. Størst længde i øst-vest. Stenen har rygformet top og er bredest ved basis. Siderne er stejle, bortset fra mod nordvest. Stenen ligger i granskov lige øst for en mindre skovvej. Området rundt Om stenen, der er græsbevokset og friholdt for træer, er delvist frigravet. Sagn: Efter Lidegaard er der nok sket en forveksling i sagnoverleveringen om denne sten og Skallerup Smørsten, således at intet sagn er knyttet til Smørstenen. Der er derimod knyttet en historisk tradition til stenen fra tiden omkring slutningen af 2.verdenskrig. Stenen er det sted i Danmark, hvortil der kom flest våben. Den var nemlig det sted, hvor modstandsmændene mød- tes, da det var relativt let for de engelske fly, der bragte forsyninger, at genfinde fra luften.

Undersøgelseshistorie

2003
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links