Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
523435A
Sted- og lokalitetsnummer
060303-82
Anlæg
Markrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Marksystem, Udateret (dateret 500 f.Kr. - 1800 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Nylars Areal, 290 m langt i N-S og 120 m bred, d.v.s. den østlige del af lodden 73ah2. Herpå 33 røser og lave digevoldinger. Lyng- og træbevokset. Areal, ca. 300 m langt i N-S og ca. 200 m bredt i Ø-V, d.v.s. hele lodden 73ad2; herpå mindst 26 røser og mindst 15 lave stenvolde. I skov. Tilaktering til gl. dokument igang 1991: Gravplads med 39 røser og digevoldinger. ***************************************

Undersøgelseshistorie

1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNylarsker Sogns Andel af Blemmelyng er tæt belagt med mindre og større Smaahøie, der vistnok alle henhøre til de saa almindelige Stenrøser [sb.82A-82C,119-143]. Enkelte af disse ere dog af et andet Udseende og kunne maaske gjemme Støvet af mere velstaaende Folk. Der er saaledes hist og her større Røser, som langs Randen have en Ring af en Dynge Smaastene, andre, som have Randstene, der ere af Størrelse som de Randstene, man af og til ser omkring virkelige Gravhøie, og atter andre Røser, der nærmest maa betegnes som store flade 70 Fod brede cirkelrunde Brolægninger af Form og Udseende som de mærkelige cirkelrunde Pladser i Paulsker Lyng...
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAreal, 290 m l i N-S, 120 m br, d.v.s. den østlige Del af Lodden 73 ah2. Herpaa 33 Røser og lave Digevoldinger. Lyng- og træbevokset. Areal, ca 300 m l i N-S, ca 200 m br i Ø-V, d.v.s. hele Lodden 73 ad2, herpaa mindst 26 Røser og mindst 15 lave Stenvolde. I Skov. [Jvf. j.nr. 154/44, topografisk arkiv].
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1952
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUndersøgelse af oldtidsagersystem.
1962
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1974
Analyser af materiale - Nationalmuseet, C 14-LaboratorietEndvidere følgende dateringer fra agersystem: -660/100(K-2406), -570/100(K-2411), -310/100(K-2407), -200/100(K-2410).
1995
Museal grafisk eller digital dokumentation - Skovgaard Museet i Viborg

Markrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links