Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
431047
Sted- og lokalitetsnummer
220109-73
Anlæg
Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Gl. milepæl. En fint tilhugget granitsten, der måler ca. 110 cm over jordens overflade. Dens tværmål ved terræn er ca. 33 x 30 cm. På den mod vejen vendende side er følgende inskription, der er trukket op med rødt: 2 2/5 Miil fra Flnsbg Stenen står i en rabat på sydsiden af hovedlandevej nr. 316, mellem Kruså og Sønderborg, ved st. 18.061 km. Ovennævnte mindesmærke må ikke beskadiges, og ikke ændres eller flyttes uden fredningsnævnets og rigsantikvarens samtykke.

Undersøgelseshistorie

1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorIngen bemærkninger. Foto: S/H og F 05.05 fra N og 05.06 fra NØ.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterMilepæl/-sten
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links