Milesten
.
Milesten
.
2
.

Faktaboks

Kommune
Køge Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
352732
Sted- og lokalitetsnummer
050109-22
Anlæg
Milepæl/-sten, Nyere tid (dateret 1839 e.Kr. - 1848 e.Kr.)

Original fredningstekst

Milesten af typen keglestub med kehl på keglen. Milestenen står på et granitfundament, der er 18x70x63 cm. Højden på milestenen med fundament er 115 cm. På forsiden ud mod vejen er en inskription med kongekrone og Christian d. 8´s monogram samt tallet ”6 ½, der er opmalet i rød farve”. Stenen angiver 6½ mil fra København på strækningen København-Vordingborg.

Undersøgelseshistorie

2015
Registreringsprojekt/milesten - KulturstyrelsenMilesten af typen keglestub med kehl på keglen. Mellemgrå granit. I god stand men trænger til afrensning og opmaling. Står på jævn græsplæne. Påskrift under krone: C R VIII 6½ Mål: 9,5 62,5x62,5x9 4 44 og 7 85|til|kehl 30 46,5 2,5
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kulturstyrelsen

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links